Zdalne nauczanie w naszej szkole

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że począwszy od dnia 25 marca 2020 roku w okresie wprowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zajęcia edukacyjne w  Niepublicznej Szkole Zaczarowana Planeta prowadzone są  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia te odbywają się według nowego obowiązującego planu zajęć z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dziecka i higieny pracy.  W planie tym uwzględnione są również lekcje online poprzez komunikator.

Co więcej nasi Nauczyciele codziennie są dostępni przez dziennik elektroniczny Librus dla Uczniów i Rodziców. W tym czasie pomagają Uczniom w rozwiązywaniu problemów związanych z przyswajaniem nowych wiadomości.