Poza czesnym

– nauka tańca 

– lekcje indywidualne z języka obcego

– dodatkowe zajęcia z języka hiszpańskiego

zajęcia z programowania lub robotyki