O szkole

Szkoła „Zaczarowana Planeta” jest miejscem, które zapewni uczniom odpowiednie warunki do harmonijnego rozwoju we wszystkich obszarach ich aktywności zarówno w zakresie rozwoju intelektualnego, jak i emocjonalnego, społecznego oraz fizycznego.

Poprzez duży wybór zajęć dodatkowych pragniemy inspirować ucznia do podążania drogą swoich pasji, rozwoju osobistego oraz do odkrywania talentów.

Nauczyciel w naszej szkole zachęca uczniów do rozwijania indywidualnych talentów, wzbudza motywację do tworzenia oraz pomaga uczniom pokonywać bariery hamujące rozwój kreatywności.

Małe kilkunastoosobowe klasy pozwalają na indywidualizację procesu nauczania i podmiotowe podejście do każdego ucznia.

 

 • Stawiamy na indywidualizację nauczania – pracujemy w małych, kameralnych grupach
 • Wspólnie odrabiamy prace domowe – uważamy, że to szkoła jest miejscem do nauki, a dom miejscem, w którym dziecko ma odpocząć po jej trudach,
 • Oferujemy szeroki pakiet zajęć dodatkowych,
 • Godziny pracy szkoły – nasza szkoła jest otwarta w godzinach 6:30-17:30. Lekcje i zajęcia dodatkowe w naszej szkole odbywają się w godz. 8.30 – 15.00
 • Stwarzamy bezpieczną atmosferę
 • Po zajęciach dzieci spędzają miło i kreatywnie czas w świetlicy
 • Nowoczesne środki dydaktyczne– dzieci korzystają z nowoczesnych środków dydaktycznych tj. tablice interaktywne, rzutniki, komputery, bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie całej szkoły;opieka psychologiczna dla dzieci i rodziców;
 • Opieka psychologa szkolnego, pedagoga i logopedy- w razie potrzeby rodzice i uczniowie mogą skorzystać z pomocy naszych specjalistów
 • Pracujemy w pierwszy tydzień ferii i w pierwszy miesiąc wakacji
 • Dodatkowe godziny języka angielskiego w obowiązkowym planie lekcji, język hiszpański obowiązkowo od IV klasy
 • Zajęcia wspierające i wyrównujące poziom dla wszystkich potrzebujących dzieci;