Kalendarium roku szkolnego

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO  2020/2021

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (szkoła nieczynna):

1 listopada 2020r.  Wszystkich Świętych

24 grudnia2020 r. – 1 stycznia 2021r.- zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2021 r.- Święto Trzech Króli

22 lutego 2021r.- 26 lutego 2021r.- Ferie zimowe

5 kwietnia- Poniedziałek Wielkanocny

1 maja        2021r.    Święto Pracy

2 maja        2021r.

3 maja        2021r.    Święto Konstytucji Trzeciego Maja

3 czerwca 2021r.  Boże Ciało

4 czerwca

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńcze w świetlicy przy zgłoszeniu min 10 dzieci):

Prosimy o zgłaszanie dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej w danym dniu  u nauczycieli lub w sekretariacie szkoły w terminie: do dwóch tygodni przed zbliżającym się dniem wolnym .

2 listopada 2020 r.

23 grudnia 2020 r.

4, 5 stycznia 2021 r.

1, 2, 6 kwietnia 2021 r.

15 lutego- 19 lutego  – akcja „Zima w szkole”

25 czerwca – zakończenie roku szkolnego