Kadra dydaktyczna

mgr Anna Radoń- nauczyciel nauczania zintegrowanego- wychowawca klasy II

dr Katarzyna Waliczek- nauczyciel, opiekun biblioteki szkolnej

mgr Agnieszka Kaźmierczak- nauczyciel nauczania zintegrowanego- wychowawca klasy III

lic. Grażyna Pastucha- nauczyciel nauczania zintegrowanego – wychowawca klasy I

mgr Anna Kwartnik- nauczyciel matematyki- wychowawca klasy V

mgr Paulina Tochowicz- nauczyciel języka angielskiego- wychowawca klasy VI

mgr Izabela Kotulska- nauczyciel języka polskiego- wychowawca klasy VII

mgr Katarzyna Zaleska – nauczyciel języka angielskiego- wychowawca klasy VIII

mgr Michał Myszka – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IV

mgr Dominika Wałach- wychowawca świetlicy

mgr Paweł Stankiewicz- nauczyciel informatyki i techniki

mgr Jadwiga Usyk- nauczyciel religii

mgr Taja Niewiara- nauczyciel plastyki

dr Agnieszka Kalandyk- nauczyciel biologii, chemii, przyrody

mgr Patrycja Grempka- nauczyciel historii, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie,

lic. Konstancja Książek- nauczyciel matematyki, informatyki, EDB

mgr Małgorzata Dygoń- nauczyciel geografii

mgr Małgorzata Potoczny- nauczyciel fizyki

mgr Alicja Słowiak- nauczyciel języka hiszpańskiego

mgr Kamila Zielińska- nauczyciel muzyki

mgr Patrycja Pieter – psycholog szkolny

mgr Magdalena Pasieka – logopeda, 

mgr Paula Wydrych – pedagog szkolny

mgr Elżbieta Kopytek- doradztwo zawodowe