Kadra dydaktyczna

mgr Anna Radoń- nauczyciel nauczania zintegrowanego- wychowawca klasy I

mgr Katarzyna Waliczek- nauczyciel, opiekun biblioteki szkolnej

mgr Barbara Gołębiowska- Małek- nauczyciel nauczania zintegrowanego- wychowawca klasy II

lic. Grażyna Pastucha- nauczyciel nauczania zintegrowanego – wychowawca klasy III

mgr Anna Kwartnik- nauczyciel matematyki- wychowawca klasy IV

mgr Paulina Tochowicz- nauczyciel języka angielskiego- wychowawca klasy V

mgr Izabela Kotulska- nauczyciel języka polskiego- wychowawca klasy VI

mgr Katarzyna Zaleska – nauczyciel języka angielskiego- wychowawca klasy VII

mgr Michał Myszka – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VIII

mgr Agnieszka Czwartek- nauczyciel języka angielskiego

mgr Dominika Wałach- wychowawca świetlicy, pedagog

mgr Paweł Stankiewicz- nauczyciel informatyki i techniki

mgr Gabriela Chowaniec- nauczyciel religii

mgr Taja Niewiara- nauczyciel plastyki

mgr Renata Reroń- nauczyciel biologii,

mgr Katarzyna Wójcik- Styczeń- nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, nauczyciel przyrody

mgr Patrycja Grempka- nauczyciel historii, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

lic. Konstancja Książek- nauczyciel matematyki

mgr Małgorzata Dygoń- nauczyciel geografii

mgr Małgorzata Potoczny- nauczyciel fizyki

mgr Beata Stando- nauczyciel chemii, wychowawca świetlicy dla klas IV-VI

mgr Alicja Słowiak- nauczyciel języka hiszpańskiego

mgr Kamila Zielińska- nauczyciel muzyki

mgr Patrycja Pieter – psycholog szkolny

mgr Magdalena Pasieka – logopeda,