W ramach czesnego

Zajęcia organizowane w roku szkolnym 2021/2022

– klub szachowy

– karate

– koła zainteresowań

– koło antropologiczne dla klas starszych

-zabawy z tańcem

– język hiszpański ( klasy starsze)

– zajęcia na basenie Com Com Zone

zajęcia wyrównawcze

opieka świetlicowa