Zajęcia nieobowiązkowe

Zajęcia organizowane w roku szkolnym 2022/2023

– klub szachowy

– zabawy ruchowe z pedagogiem szkolnym

– koło przyrodnicze

koło biologiczno- chemiczne

koło matematyczne

koło historyczne

koło informatyczne

– koło antropologiczne

koło wolontariatu

koło plastyczne

-zabawy z tańcem

– zajęcia na basenie Com Com Zone

zajęcia wyrównawcze

lekcje biblioteczne

opieka świetlicowa