Zajęcia nieobowiązkowe

Zajęcia organizowane w roku szkolnym 2023/2024

– klub szachowy

– innowacja „Etyka i fantastyka”- w ramach zajęć bibliotecznych

– koło przyrodnicze

koło biologiczno- chemiczne

koło matematyczne

koło historyczne

koło informatyczne

– koło antropologiczne

koło wolontariatu

koło plastyczne

-zabawy z tańcem

– zajęcia na basenie Com Com Zone

zajęcia wyrównawcze

– koło teatralne

opieka świetlicowa