W ramach czesnego

Zajęcia w roku szkolnym 2018/2019

– klub szachowy

– tenis

– karate

– zajęcia z psychologiem

– koło teatralne

– koła zainteresowań

– koło plastyczne

– koło antropologiczne

-zumba

– język hiszpański

– zajęcia na basenie Com Com Zone

– klub sportowy

zajęcia wyrównawcze

opieka świetlicowa