Podstawowe informacje

Szkoła Podstawowa Zaczarowana Planeta jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Podlega nadzorowi pedagogicznemu ze strony Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W szkole zachowujemy terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określone ogólnymi przepisami dotyczącymi organizacji roku szkolnego.

Nasza Szkoła została wpisana do ewidencji placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa  pod numerem 4430.2.35