Zajęcia

Zajęcia dodatkowe dają dziecku możliwość zaspokojenia, rozwijania i pogłębiania zainteresowań. Wspomagają one również wszechstronny rozwój dzieci oraz uczą mądrze gospodarować czasem wolnym.
Zajęcia organizowane w naszej szkole wzbogacają i uzupełniają naukę nowymi treściami i formami. Ich różnorodność sprawia, że uczniowie mogą odkryć i rozwijać swoje twórcze uzdolnienia.