Opłaty

czesne miesięczne: 550,00 zł + wyżywienie

– w roku szkolnym 2018/2019 w kwotę wliczone są następujące zajęcia pozalekcyjne:

  • basen
  • język hiszpański (klasy 1-3)
  • szachy ( klasy 1-3)
  • karate ( klasy 1-3)
  • zumba ( klasy 1-3)
  • koło antropologiczne ( klasy 3-5)
  • koło informatyczne ( klasy 4 i 5)
  • koła przedmiotowe
  • zajęcia wyrównawcze
  • opieka świetlicowa

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

6:30-8:30

13:30-17:30

wpisowe jednorazowe: 1000,00 zł

– przy zapisie dziecka