Opłaty

czesne miesięczne na rok szkolny 2023/2024: 1000,00 zł + wyżywienie

świetlica-  płatna 150,00/semestr

W kwotę czesnego wliczone są:

  • realizacja podstawy programowej
  •  język angielski klasy 1- 3: 5 godzin tygodniowo,
  • język angielski klasy 4- 8:  6 godzin tygodniowo
  • matematyka klasy 4- 8:  5 godzin tygodniowo
  • dodatkowy język obcy- język hiszpański obowiązkowo od klasy 4
  • konsultacje z logopedą, psychologiem, pedagogiem  szkolnym
  • obowiązkowe zajęcia na basenie : dla klas 3 – 5
  • koła zainteresowań: matematyczne, historyczne, przyrodnicze, biologiczno- chemiczne, informatyczne, matematyczne, wolontariatu, antropologiczne, teatralne, lekcje biblioteczne, szachy ( klasy 1-3)
  • zajęcia wyrównawczo – dydaktyczne

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

Świetlica dla klas 1-3

7:00-8:30

13:30-17:00

Świetlica dla klas starszych

7:00- 8:30

po skończonych lekcjach- 16:00

wpisowe jednorazowe: 1800,00 zł

– wpłata w sekretariacie szkoły