Opłaty

czesne miesięczne na rok szkolny 2022/2023: 800,00 zł + wyżywienie

W kwotę czesnego wliczone są:

 • realizacja podstawy programowej
 •  język angielski – 5 godzin tygodniowo,
 • dodatkowy język obcy- język hiszpański obowiązkowo od klasy 4
 • opieka świetlicowa
 • konsultacje z logopedą i psychologiem szkolnym

Dodatkowo co roku szkoła oferuje zajęcia bezpłatne takie jak:

 • basen
 • szachy
 • zabawy z tańcem
 • karate
 • dodatkowe zajęcia z języka angielskiego- konwersacje  ( dla klas starszych)
 • koła zainteresowań

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

Świetlica dla klas 1-3

6:30-8:30

13:30-17:30

Świetlica dla klas starszych

7:00- 8:30

po skończonych lekcjach- 16:30

wpisowe jednorazowe: 1500,00 zł

– wpłata w sekretariacie szkoły