Modele- lekcja biologii

CO USŁYSZĘ – ZAPOMNĘ.

CO ZOBACZĘ – ZAPAMIĘTAM.

CO ZROBIĘ – ZROZUMIEM.”

Modelowanie w nauce biologii.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że najlepszą formą nauki jest działanie.

Na naszych dotychczasowych lekcjach w klasie ósmej tworzyliśmy modele struktury DNA, natomiast w klasie siódmej przygotowaliśmy modele budowy skóry.