Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Rozmawiasz- Pomagasz”

W ramach udziału w projekcie, nasi uczniowie połączyli się ze szkołą w Kenii.