W ramach czesnego

Zajęcia organizowane w roku szkolnym 2020/2021

– klub szachowy

– karate

– koła zainteresowań

– koło antropologiczne dla klas starszych

-zumba

– język hiszpański

– zajęcia na basenie Com Com Zone

– koło multimedialne

zajęcia wyrównawcze

opieka świetlicowa