Kadra dydaktyczna

mgr Agnieszka Rachwał- nauczyciel nauczania zintegrowanego- wychowawca klasy I

lic. Grażyna Pastucha- nauczyciel nauczania zintegrowanego – wychowawca klasy II

mgr Edyta Dudzikowska- Machno- nauczyciel nauczania zintegrowanego- wychowawca klasy III

mgr Paulina Tochowicz- nauczyciel języka angielskiego- wychowawca klasy IV

mgr Izabela Kotulska- nauczyciel języka polskiego- wychowawca klasy V

mgr Katarzyna Zaleska – nauczyciel języka angielskiego- wychowawca klasy VI

mgr Michał Myszka – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VII

mgr Barbara Gołębiowska- Małek- wychowawca świetlicy, pedagog

mgr Paweł Stankiewicz- nauczyciel informatyki i techniki

mgr Gabriela Chowaniec- nauczyciel religii

mgr Dariusz Gacek- katecheta

mgr Taja Niewiara- nauczyciel plastyki

mgr Renata Reroń- nauczyciel biologii, przyrody

mgr Patrycja Grempka- nauczyciel historii

lic. Konstancja Książek- nauczyciel matematyki

mgr Małgorzata Dygoń- nauczyciel geografii

mgr Małgorzata Potoczny- nauczyciel fizyki

mgr Beata Stando- nauczyciel chemii

mgr Silvia Ciupek- nauczyciel języka hiszpańskiego

mgr Kamila Zielińska- nauczyciel muzyka

mgr Patrycja Pieter – psycholog szkolny

mgr Magdalena Pasieka- nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Magdalena Pasieka – logopeda,