Dokumenty placówki

Statut Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zaczarowana Planeta

Regulamin Szkoły

Procedura Powrotu do Niepublicznej Szkoły Zaczarowana Planeta

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW KLASA IV

wymagania edukacyjne z historii- kl. IV

wymagania edukacyjne z przyrody- kl.IV

wymagania edukacyjne z języka polskiego- kl.IV

wymagania edukacyjne matematyka- klasa IV

Kryteria oceniania z religii- kl. IV

Przedmiotowy System Oceniania z Techniki – kl.IV

Przedmiotowy System Oceniania z Technologii Informacyjnej- kl.IV

wymagania edukacyjne j.angielski- kl.IV, kl.V, kl. VI

wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW KLASA V

wymagania edukacyjne z biologii- kl. VI

wymagania edukacyjne z geografii- kl. V

wymagania edukacyjne matematyka- kl.V

wymagania edukacyjne z j. polskiego- kl.V

wymagania edukacyjne historia kl.V

Kryteria oceniania j. angielski- kl.V

kryteria oceniania z religii- kl. V

Przedmiotowy System Oceniania z Techniki – kl.V

Przedmiotowy System Oceniania z Technologii Informacyjnej- kl.V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW KLASA VI

wymagania edukacyjne z biologii- kl. VI

wymagania edukacyjne z geografii- kl. VI

wymagania edukacyjne z j. polskiego- kl.VI

wymagania edukacyjne historia- kl.VI

wymagania edukacyjne matematyka-kl.VI

kryteria oceniania j.angielski- kl.VI

Kryteria oceniania z religii- kl.VI

Przedmiotowy System Oceniania z Techniki- kl.VI

Przedmiotowy System Oceniania z Technologii Informacyjnej- kl.VI

Wymagania edukacyjne plastyka – klasy IV-VI

wymagania edukacyjne j. hiszpański- kl.IV-VI

Wymagania edukacyjne muzyka- kl. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW KLASA VII

wymagania edukacyjne z biologii- kl. VII

wymagania edukacyjne z geografii- kl. VII

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki- kl.VII

wymagania edukacyjne z matematyki- kl.VII

wymagania edukacyjne z fizyki- kl.VII

wymagania edukacyjne z j. polskiego- kl.VII

wymagania edukacyjne z historii- kl.VII

Kryteria oceniania j. angielski- kl.VII

Wymagania edukacyjne z chemii- kl. VII

kryteria oceniania z religii- kl. VII

Przedmiotowy System Oceniania z Technologii Informacyjnej- kl VII

Przedmiotowy System Oceniania- j.angielski- kl.V-VII

Język hiszpański- wymagania edukacujne dla klas 4-7

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

wymagania edukacyjne – edukacja wczesnoszkolna- kl.I

wymagania edukacyjne – edukacja wczesnoszkolna- kl.II

wymagania_edukacyjne- edukacja wczesnoszkolna- kl. III

Przedmiotowy system oceniania- j. angielski- kl.III

wymagania edukacyjne- j. angielski- kl.III

Kryteria oceniania z religii- klasa I

kryteria oceniania z religii- klasa II