Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania
dopuszczonych do użytku szkolnego przez Dyrektora szkoły
rok szkolny 2018/2019

 Klasa I

 

Nr dopuszczenia

Przedmiot

Programy nauczania

1a/I/2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna

Program Edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3

„Elementarz odkrywców” – autor zbiorowy 

wydawnictwo: Nowa Era

1a/I/2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego – Szkoła Podstawowa, klasy 1 – 3

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

Wydawnictwo: MACMILLAN POLSKA

1a/I/2018/2019

Wychowanie fizyczne

Program  nauczania wychowania fizycznego  dla ośmioletniej szkoły podstawowe dla I i II etapu edukacji

Krzysztof Warchoł
ISBN 978-83-7586-124-2
Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

1a//I/2018/2019

 Religia

Program nauczania religii dla klas 1-3 szkoły podstawowej – „Jesteśmy w drodze do wieczernika”

ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kilian, Adam Berski

Wydawnictwo: Św. Stanisława BM

 Klasa II

Nr dopuszczenia

Przedmiot

Programy nauczania

2a/I/2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna

Program Edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3

„Elementarz odkrywców” – Barbara Stępień, Ewa Hryniewicz, Joanna Winiecka – Nowak

wydawnictwo: Nowa Era

2a/I/2018/2019

 

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego – Szkoła Podstawowa, klasy 1 – 3

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

Wydawnictwo: MACMILLAN POLSKA

2a/I/2018/2019

Wychowanie fizyczne

Program  nauczania wychowania fizycznego  dla ośmioletniej szkoły podstawowe dla I i II etapu edukacji

Krzysztof Warchoł

Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

2a/I/2018/2019

Religia

Program nauczania religii dla klas 1-3 szkoły podstawowej – Jesteśmy w drodze do wieczernika”

„Kochamy Pana Jezusa”

ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kilian, Adam Berski

Wydawnictwo: Św. Stanisława BM

 

Klasa III

Nr dopuszczenia

Przedmiot

Programy nauczania

3a/I/2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna

Program Edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3

„Elementarz odkrywców” – autor zbiorowy 

wydawnictwo: Nowa Era

3a/I/2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna – Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego – Szkoła Podstawowa, klasy 1 – 3

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

Wydawnictwo: MACMILLAN POLSKA

3a/I/2018/2019

Wychowanie fizyczne

Program  nauczania wychowania fizycznego  dla ośmioletniej szkoły podstawowe dla I i II etapu edukacji

Krzysztof Warchoł

Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

3a/I/2018/2019

Religia

Program nauczania religii dla klas 1-3 szkoły podstawowej – „Jesteśmy w drodze do wieczernika”

ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kilian, Adam Berski

Wydawnictwo: Św. Stanisława BM

Klasa IV

Nr dopuszczenia

Przedmiot

Programy nauczania

4a/II/2018/2019

Język polski

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VI.

„Nowe słowa na start” Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

4a/II/2018/2019

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego – Szkoła Podstawowa, klasy IV-VIII

„BRAINY 4 WB” Katherine Stannett

Wydawnictwo: MACMILLAN POLSKA

4a/II/2018/2019

Język hiszpański

Program nauczania języka hiszpańskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla II etapu edukacyjnego.

„Clan7con iHola, amigos!Nivel1” Maria Castro

Wydawnictwo: Editorial EDINUMEN

4a/II/2018/2019

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej.

„Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki do klasy czwartej szkoły podstawowej” M. Gromek,

G. Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

4a/II/2018/2019

Plastyka

Program nauczania plastyki dla klasy IV-VII

„Do dzieła” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wydawnictwa: Nowa Era

4a/II/2018/2019

Historia

Program nauczania historii dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

„Wczoraj i dziś” – autor zbiorowy

Wydawnictwo: Nowa Era

4a/II/2018/2019

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasie 4 

„Tajemnice przyrody- podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej”

Maria Markowska-Worłowska, Feliks Szlajfer , Joanna Stawarz

Wydawnictwo: Nowa Era

4a/II/2018/2019

Matematyka

Program nauczania matematyki w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej.

„Matematyka z plusem 4. Nowa szkoła podstawowa.”

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

4a/II/2018/2019

Informatyka

„Informatyka Europejczyka” .Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej,  kl. IV-VIII

„Informatyka Europejczyka” Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Wydawnictwo: Helion EDUKACJA

4a/II/2018/2019

Technika

Program nauczania Techniki w klasach IV-VIII

Technika 4-6 część techniczna

Wydawnictwo: OPERON

4a/II/2018/2019

Wychowanie fizyczne

Program  nauczania wychowania fizycznego  dla ośmioletniej szkoły podstawowe dla I i II etapu edukacji

Krzysztof Warchoł
ISBN 978-83-7586-124-2
Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

4a/II/2018/2019

Religia

Klasa V

Nr dopuszczenia

Przedmiot

Programy nauczania

5a/II/2018/2019

Język polski

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VI.

„Nowe słowa na start” Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

5a/II/2018/2019

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego – Szkoła Podstawowa, klasy IV-VIII

„BRAINY 5 WB” Katherine Stannett

Wydawnictwo: MACMILLAN POLSKA

5a/II/2018/2019

Język hiszpański

Program nauczania języka hiszpańskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla II etapu edukacyjnego.

„Clan7con iHola, amigos!Nivel2” Maria Castro

Wydawnictwo: Editorial EDINUMEN

5a/II/2018/2019

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej.

„Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki do klasy piątej szkoły podstawowej” M. Gromek,

G. Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

5a/II/2018/2019

Plastyka

Program nauczania plastyki dla klasy IV-VII

„Do dzieła” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wydawnictwa: Nowa Era

5a/II/2018/2019

Historia

Program nauczania historii dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

„Wczoraj i dziś” – autor zbiorowy

Wydawnictwo: Nowa Era

5a/I/2018/2019

Biologia

Program nauczania biologii w klasach V-VIII

„Puls życia” – Anna Zdziennicka

Wydawnictwo: Nowa Era

5a/II/2018/2019

Geografia

Program nauczania geografii w klasach V-VIII

„Planeta Nowa” – autor zbiorowy

Wydawnictwo: Nowa Era

5a/II/2018/2019

Matematyka

Program nauczania matematyki w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej.

„Matematyka z plusem 5. Nowa szkoła podstawowa.”

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

5a/II/2018/2019

Informatyka

„Informatyka Europejczyka” .Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. IV-VIII

„Informatyka Europejczyka” Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Wydawnictwo: Helion EDUKACJA

5a/II/2018/2019

Technika

Program nauczania Techniki w klasach IV-VIII

Technika 4-6 część komunikacyjna

Wydawnictwo: OPERON

5a/II/2018/2019

Wychowanie fizyczne

Program  nauczania wychowania fizycznego  dla ośmioletniej szkoły podstawowe dla I i II etapu edukacji

Krzysztof Warchoł
ISBN 978-83-7586-124-2
Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

5a/II/2018/2019

Religia