Podręczniki

Szkolny Zestaw Programów Nauczania
dopuszczonych do użytku szkolnego przez Dyrektora szkoły
rok szkolny 2019/2020

 Klasa I

 

Nr dopuszczenia

Przedmiot

Programy nauczania

1a//I/2019/2020

Edukacja wczesnoszkolna Program Edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3

„Elementarz odkrywców” – autor zbiorowy

wydawnictwo: Nowa Era

1a//I/2019/2020 Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego – Szkoła Podstawowa, klasy 1 – 3

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

Wydawnictwo: MACMILLAN POLSKA

1a//I/2019/2020 Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowe dla I i II etapu edukacji

Krzysztof Warchoł
ISBN 978-83-7586-124-2
Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

1a//I/2019/2020  Religia Program nauczania religii dla klas 1-3 szkoły podstawowej – „Jesteśmy w drodze do wieczernika”

ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kilian, Adam Berski

Wydawnictwo: Św. Stanisława BM

 

 

 

 Klasa II

Nr dopuszczenia

Przedmiot

Programy nauczania

2a/I/2019/2020 Edukacja wczesnoszkolna Program Edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3

„Elementarz odkrywców” – Barbara Stępień, Ewa Hryniewicz, Joanna Winiecka – Nowak

wydawnictwo: Nowa Era

2a/I/2019/2020  

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego – Szkoła Podstawowa, klasy 1 – 3

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

Wydawnictwo: MACMILLAN POLSKA

2a/I/2019/2020 Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowe dla I i II etapu edukacji

Krzysztof Warchoł

Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

2a/I/2019/2020 Religia Program nauczania religii dla klas 1-3 szkoły podstawowej – Jesteśmy w drodze do wieczernika”

„Kochamy Pana Jezusa”

ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kilian, Adam Berski

Wydawnictwo: Św. Stanisława BM

 

 

 

Klasa III

Nr dopuszczenia

Przedmiot

Programy nauczania

3a/I/2018/2020 Edukacja wczesnoszkolna Program Edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3

„Elementarz odkrywców” – autor zbiorowy

wydawnictwo: Nowa Era

3a/I/2018/2020 Edukacja wczesnoszkolna – Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego – Szkoła Podstawowa, klasy 1 – 3

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

Wydawnictwo: MACMILLAN POLSKA

3a/I/2018/2020 Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowe dla I i II etapu edukacji

Krzysztof Warchoł

Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

3a/I/2019/2020 Religia Program nauczania religii dla klas 1-3 szkoły podstawowej – „Jesteśmy w drodze do wieczernika”

ks. Tadeusz Panuś, ks. Andrzej Kilian, Adam Berski

Wydawnictwo: Św. Stanisława BM

Klasa IV

Nr dopuszczenia

Przedmiot

Programy nauczania

4a/II/2019/2020 Język polski Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VI.

Nowe słowa na start” Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

4a/II/2019/2020 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego – Szkoła Podstawowa, klasy IV-VIII

BRAINY 4 WB” Katherine Stannett

Wydawnictwo: MACMILLAN POLSKA

4a/II/2019/2020 Język hiszpański Program nauczania języka hiszpańskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla II etapu edukacyjnego.

Clan7con iHola, amigos!Nivel1” Maria Castro

Wydawnictwo: Editorial EDINUMEN

4a/II/2019/2020 Muzyka Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej.

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki do klasy czwartej szkoły podstawowej” M. Gromek,

G. Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

4a/II/2019/2020 Plastyka Program nauczania plastyki dla klasy IV-VII

Do dzieła” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wydawnictwa: Nowa Era

4a/II/2019/2020 Historia Program nauczania historii dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

Wczoraj i dziś” – autor zbiorowy

Wydawnictwo: Nowa Era

4a/II/2019/2020 Przyroda Program nauczania przyrody w klasie 4

Tajemnice przyrody- podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej”

Maria Markowska-Worłowska, Feliks Szlajfer , Joanna Stawarz

Wydawnictwo: Nowa Era

4a/II/2019/2020 Matematyka Program nauczania matematyki w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej.

Matematyka z plusem 4. Nowa szkoła podstawowa.”

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

4a/II/2019/2020 Informatyka Informatyka Europejczyka” .Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. IV-VIII

Informatyka Europejczyka” Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Wydawnictwo: Helion EDUKACJA

4a/II/2019/2020 Technika Program nauczania Techniki w klasach IV-VIII

Technika 4-6 część techniczna

Wydawnictwo: OPERON

4a/II/2019/2020 Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowe dla I i II etapu edukacji

Krzysztof Warchoł
ISBN 978-83-7586-124-2
Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

4a/II/2019/2020 Religia Słuchamy Boga

Praca zbiorowa

Wydawnictwo Św. Stansława BM

4a/II/2019/2020 Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości

T. Król

RUBIKON

Klasa V

Nr dopuszczenia

Przedmiot

Programy nauczania

5a/II/2019/2020 Język polski Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VI.

Nowe słowa na start” Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

5a/II/2019/2020 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego – Szkoła Podstawowa, klasy IV-VIII

BRAINY 5 WB” Katherine Stannett

Wydawnictwo: MACMILLAN POLSKA

5a/II/2019/2020 Język hiszpański Program nauczania języka hiszpańskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla II etapu edukacyjnego.

Clan7con iHola, amigos!Nivel2” Maria Castro

Wydawnictwo: Editorial EDINUMEN

5a/II/2019/2020 Muzyka Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej.

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki do klasy piątej szkoły podstawowej” M. Gromek,

G. Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

5a/II/2019/2020 Plastyka Program nauczania plastyki dla klasy IV-VII

Do dzieła” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wydawnictwa: Nowa Era

5a/II/2019/2020 Historia Program nauczania historii dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

Wczoraj i dziś” – autor zbiorowy

Wydawnictwo: Nowa Era

5a/II/2019/2020 Biologia Program nauczania biologii w klasach V-VIII

Puls życia” – Anna Zdziennicka

Wydawnictwo: Nowa Era

5a/II/2019/2020 Geografia Program nauczania geografii w klasach V-VIII

Planeta Nowa” – autor zbiorowy

Wydawnictwo: Nowa Era

5a/II/2019/2020 Matematyka Program nauczania matematyki w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej.

Matematyka z plusem 5. Nowa szkoła podstawowa.”

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

5a/II/2019/2020 Informatyka Informatyka Europejczyka” .Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. IV-VIII

Informatyka Europejczyka” Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Wydawnictwo: Helion EDUKACJA

5a/II/2019/2020 Technika Program nauczania Techniki w klasach IV-VIII

Technika 4-6 część komunikacyjna

Wydawnictwo: OPERON

5a/II/2019/2020 Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowe dla I i II etapu edukacji

Krzysztof Warchoł
ISBN 978-83-7586-124-2
Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

5a/II/2019/2020 Religia Wierzymy w Pana Boga

Praca zbiorowa

Wydawnictwo Św. Stansława BM

5a/II/2019/2020 Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości

T. Król

RUBIKON

Klasa VI

Nr dopuszczenia

Przedmiot

Programy nauczania

6a/II/2019/2020 Język polski Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VI.

Nowe słowa na start” Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Wydawnictwo: Nowa Era

6a/II/2019/2020 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego – Szkoła Podstawowa, klasy IV-VIII

BRAINY 5 WB” Katherine Stannett

Wydawnictwo: MACMILLAN POLSKA

6a/II/2019/2020 Język hiszpański Program nauczania języka hiszpańskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla II etapu edukacyjnego.

Clan7con iHola, amigos!Nivel3” Maria Castro

Wydawnictwo: Editorial EDINUMEN

6a/II/2019/2020 Muzyka Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej.

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki do klasy piątej szkoły podstawowej” M. Gromek,

G. Kilbach

Wydawnictwo: Nowa Era

6a/II/2019/2020 Plastyka Program nauczania plastyki dla klasy IV-VII

Do dzieła” Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Wydawnictwa: Nowa Era

6a/II/2019/2020 Historia Program nauczania historii dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

Wczoraj i dziś” – autor zbiorowy

Wydawnictwo: Nowa Era

6a/II/2019/2020 Biologia Program nauczania biologii w klasach V-VIII

Puls życia” – Anna Zdziennicka

Wydawnictwo: Nowa Era

6a/II/2019/2020 Geografia Program nauczania geografii w klasach V-VIII

Planeta Nowa” – autor zbiorowy

Wydawnictwo: Nowa Era

6a/II/2019/2020 Matematyka Program nauczania matematyki w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej.

Matematyka z plusem 5. Nowa szkoła podstawowa.”

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

6a/II/2019/2020 Informatyka Informatyka Europejczyka” .Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. IV-VIII

Informatyka Europejczyka” Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Wydawnictwo: Helion EDUKACJA

6a/II/2019/2020 Technika Program nauczania Techniki w klasach IV-VIII

Technika 4-6 część komunikacyjna

Wydawnictwo: OPERON

6a/II/2019/2020 Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowe dla I i II etapu edukacji

Krzysztof Warchoł
ISBN 978-83-7586-124-2
Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

6a/II/2019/2020 Religia W Kościele umacniamy wiarę.

Praca zbiorowa

Wydawnictwo Św. Stansława BM

6a/II/2019/2020 Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości

T. Król

RUBIKON