Plan lekcji zajęć dodatkowych

poniedziałek Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7
1. 7.40-8.25

2. 8.30-9.15

3. 9.20- 10.05

4. 10.15- 11.00

5. 11.10-11.55

6. 12.05-12.50

7. 13.30-14.15

8. 14.20-15.05

9. 15.10-15.55

1.basen

2.basen

3. edu

4. edu

5.j.ang

6. religia

7. szachy

8.

9.

1.basen

2.basen

3.informatyka 4

4.j.ang

5..edu

6 j.hiszpański

7.ZDW

8. szachy

9.

1.basen

2.basen

3.edu

4.edu

5.edu

6. j.ang

7. religia

8. szachy

9.

1.

2. j.hiszpański 1

3.wf

4.matematyka 1

5 religia 1

6. j. angielski 4

7. j.polski 4

8.

9.

1.

2.j.polski 4

3.wf

4.j. polski 4

5.j.hiszpański 4

6.matematyka 1

7. j.ang 1

8. koło kangur 1

9.

1.matematyka 3

2.matematyka 3

3.j.hiszpański 3

4. j.angielski 3

5.wf

6. j.polski 3

7. religia 3

8.

9

1

2..fizyka 2

3.j. ang 2

4.g.wych 2

5. wf

6. wf

7. matematyka 2

8. religia 2

9.religia 2

wtorek
1. 7.40-8.25

2. 8.30-9.15

3. 9.20- 10.05

4. 10.15- 11.00

5. 11.10-11.55

6. 12.05-12.50

7. 13.30-14.15

8. 14.20-15.05

9. 15.10-15.55

1.

2.informatyka4

3.j.ang

4.edu

5.edu

6.edu

7. zumba

8.

9

1multimed. 4

2. edu

3wf

4. edu

5. j. angielski

6.edu

7.edu

8.zumba

9.

1multimed. 4

2. religia

3. wf

4.j.angielski

5.edu

6. religia

7.edu

8.zumba

9. native s.3

1. B wf do 14.09

2. Basen/świetlica

3.j.hiszpański 3

4.matematyka 3

5.przyroda 3

6. j polski 3

7. j. angielski 3

8.

9. native s.3

1.B wf do 14.09

2.Basen/świetlica

3.informatyka 4

4. j.polski 1

5. g. wych 1

6. j.angielski 1

7.j.hiszpanski 1

8. native

9.

1.B

2.B wf do 14.09

3.matematyka 1

4.informatyka 4

5.technika 4

6.j.hiszpański 2

7.j.angielski 2

1.B

2.B wf do 14.09

3.biologia 2

4 j.hiszpański 2

5.j.angielski 2

6.informatyka 4

7.j.polski 4

8.

9.

środa
1. 7.40-8.25

2. 8.30-9.15

3. 9.20- 10.05

4. 10.15- 11.00

5. 11.10-11.55

6. 12.05-12.50

7. 13.30-14.15

8. 14.20-15.05

9. 15.10-15.55

1.

2.edu

3.edu

4.wf

5.j.ang

6.edu

7.edu

8.j. hiszpański

9.

1.

2.edu

3.edu

4.ang

5. wf

6. wf

7.

8.

9.robotyka

1.

2.ang

3.edu

4.edu

5.wf

6.wf

7.j. hiszpański

8.

9.robotyka

1.koło multim. 4

2.j.hiszpanski 4

3.technika 4

4.informatyka 4

5.j.polski 2

6.plastyka 2

7. j.angielski 2

8.wf

programowanie

1./koło multim.4

2 matematyka 1

3.matematyka 1

4. plastyka 1

5.technika 1

6.j hiszpanski 1

7.j.ang 1

8.wf

9.

1.

2. plastyka 3

3 g.wych 3

4.hiszpanski 3

5.j.ang 4

6.j.polski 4

7. wf

8.WDŻ

9

1.matematyka 2

2.chemia 2

3.j.hiszpański 2

4.geografia 2

5.plastyka 3

6.j.ang K 3

7. j.polski 3

8. j.polski 3

9.programowanie

czwartek
1. 7.40-8.25

2. 8.30-9.15

3. 9.20- 10.05

4. 10.15- 11.00

5. 11.10-11.55

6. 12.05-12.50

7. 13.30-14.15

8. 14.20-15.05

9. 15.10-15.55

1

2. edu

3.j.ang

4. edu

5.wf

6.wf

7.edu

8.

9.

1.

2.edu

3.edu

4. muzyka

5. j.ang

6.edu

7.edu

8.native

9.

1.

2.j.angielski

3. edu

4. informatyka 4

5.edu

6.edu

7.ZDW

8.koło kangur 3

9.

1.

2.j.polski 3

3 matematyka 3

4.j.ang kl.3

5. przyroda 4

6. muzyka 4

7.wf

8.koło kangur 3

9.

1.

2.historia 1

3.j.ang. 1

4.biologia 1

5.matematyka 1

6.j.polski 1

7.wf

8.muzyka 1

9.

1.

2.matematyka 2

3.biologia 2

4. historia 2

5 j.polski 2

6. j.angielski 2

7 muzyka 2

8.wf

9.native

1.fizyka 4

2.biologia 4

3.historia 4

4.j.ang 3

5. muzyka 3

6.matematyka 3

7. matematyka 3

8. wf

9.native

piątek
1. 7.40-8.25

2. 8.30-9.15

3. 9.20- 10.05

4. 10.15- 11.00

5. 11.10-11.55

6. 12.05-12.50

7. 13.30-14.15

8. 14.20-15.05

9. 15.10-15.55

1.

2.muzyka

3.edu

4.edu

5.j.ang.

6. religia

7.karate

8.

9.

1.

2.j.angielski

3.edu

4.religia

5. edu

6. edu

7.religia

8.karate

9.

1.

2.j.ang

3.muzyka

4.edu

5.edu

6.edu

7.

8.karate

9.

1.

2.matematyka 2

3.matematyka 2

4.historia 2

5.religia 2

6 j.ang 2

7. g.wych. 2

8. j. polski 2

1.matematyka 1

2 religia 1

3.religia. 1

4 geografia 4

5.j.polski 4

6.j.ang. 4

7.historia 3

8.WDZ 3

9.

1.religia 4

2.historia 4

3.j. ang 4

4. matematyka 1

5.geografia 1

6 j.polski 1

7. j. polski 1

8.

9.

1.

2 j.matematyka 3

3.j polski 3

4.j.polski 3

5..j.angielski 3

6.geografia 3

7.chemia 4

8.historia 4

9.