Bezpłatne nauczanie domowe

 

 

 

Nasza szkoła oferuje bezpłatne nauczanie domowe .

W ramach nauczania domowego  nasi uczniowie otrzymają bezpłatne podręczniki, a nasi nauczyciele prześlą zakres materiału  do samodzielnej pracy. Istnieje również możliwość konsultacji online z nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz szkolnym pedagogiem. Egzaminy przeprowadzane są na terenie szkoły , a ich terminy są ustalane wspólnie z nauczycielami i rodzicami ucznia.