Zajęcia z religioznawcą

Na zaproszenie koła antropologicznego zajęcia dotyczące podobieństw i różnic w obrębie chrześcijaństwa poprowadził pan Bartosz Arkuszewski, religioznawca i doktorant IEiAK UJ.

Teraz już wiemy na przykład, gdzie modlą się prawosławni, dlaczego protestanci nie wieszają wielu obrazów w zborach, co zakłada się siebie ksiądz…